Tutkimustuloksia

Tutkimustuloksia

Kuopion yliopiston ja Kuopion työterveyslaitoksen tutkijat ovat selvittäneet neulalämmönsiirtimen kyvyn estää hienosuodattimen kosteutta ja mikrobivauriota. Seuraavassa lyhennelmä tutkimusartikkelista (Halonen ym. 2003).

Neulalämmönsiirrin (”neulaputkipatteri”) oli ennen tutkimuksen käynnistämistä toiminut kaksi vuotta tavanomaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilman esilämmittimenä ja –suodattimena. Neulalämmönsiirrin oli asennettu tuloilmasuodattimen (lasikuitu EU 7) etupuolelle, kuten normaalistikin. Suodattimen suhteellista kosteutta ja lämpötilaa seurattiin jatkuvasti kolmessa pisteessä: 1) ulkoilma, 2) suodatin ja 3) sisäilma, noin vuoden ajan. Suodattimen suhteellinen kosteus pysyi kaikkina vuodenaikoina keskimäärin alle 70 prosentin ja lämpötila yli 3 °C:een. Suodatin pysyi kuivana koko käyttöikänsä, myös lumipyryjen aikana. Tämä vähensi kostumisesta johtuvaa vaihtotarvetta. Kosteissa oloissa viihtyvien mikrobien pitoisuudet olivat suodatinkammiossa pienemmät ja lajisto oli suppeampi kuin neulalämmönsiirtimessä, mikä osoittaa neulalämmönsiirtimen estävän ulkoilman mikrobien leviämistä pääsuodattimeen.

Taulukko 1. Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan keskiarvot eri vuodenaikona 4.1.02-16.1.03. Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu (uudelleenpiirretty muokaten, lähde: Halonen ym. 2003).

Vuodenaika Suhteellinen kosteus % Lämpötila °C
ulkoilma suodatin sisäilma ulkoilma suodatin sisäilma
talvi 2002 88,5 40,3 18,9 -4,6 7,1 19,3
kevät 2002 66,4 39,6 24,7 4,2 12,3 19,7
kesä 2002 68,2 65,9 60,1 17,1 19,0 19,7
syksy 2002 81,7 43,0 28,0 2,7 11,5 19,4
talvi 2003 77,7 11,2 3,2 -16,9 3,9 19,7

Kuvaaja 1. Lämpötilan keskiarvot eri vuodenaikoina 4.1.02-16.1.03. Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen lämpötilan yli kolmessa asteessa koko vuoden. (piirretty taulukon 1 perusteella).

Kuvaaja 2. Suhteellisen kosteuden keskiarvot eri vuodenaikoina 4.1.02-16.1.03. Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen suhteellisen kosteuden alle 70 prosentissa koko vuoden. (piirretty taulukon 1 perusteella). 

Lähde:
Halonen, R., Kokotti H., Kujanpää, L., Keskikuru, T. ja Reiman, M. 2003: Tuloilmalaitteiston neulaputkipatterin kyky estää hienosuodattimen kosteus ja mikrobivaurio. – Teoksessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari 2003, SIY Raportti 19, ss. 201-206. SIY Sisäilmatieto Oy, Espoo. 409 s.

Lisää artikkeleita aiheesta:

Ilmanvaihdon modernit parannus- ja kunnostusratkaisut (MIV) tutkimusprojektin aineistoa. Lumen ja kosteuden sisäänpääsyn ja suodattimen kastumisen estäminen:

Retermia ratkaisulla estetään lumi- ja märkäsuodatinongelmat: