SVP-luku

SVP-luku

Ilmanvaihdon sähkötehokkuuden indikaattori SVP-luku (Specific Ventilation Power) huomioi puhallinsähkön lisäksi myös ilmanvaihtojärjestelmän pumppaussähkön tarpeen. SVP-lukua tulee käyttää SFP-luvun sijaan, kun lasketaan ilmanvaihtojärjestelmän energian kulutusta. SVP-luvun yksikkönä käytetään kW / m3/s, kWs/ m3 tai Ws/ m3.

SVP-luku määritetään seuraavasti:

SVP = SFP + SPP.

SVP-luku vaihtelee vuodenajoittain, kuten SPP-lukukin.

Ilmanvaihdon ominaissähkön kulutus lämmityskaudella, SVPws (Specific Ventilation Power at Winter Season), määritellään seuraavasti:

SVPws = SFP + SPPws

missä:
SFP                      on ilmanvaihtojärjestelmän ominnaissähkötehon kulutus, Ws/ m3

SPPws                  on pumpun ominaissähkötehon kulutus talvikaudella, Ws/ m3

Ilmanvaihdon ominaissähkön kulutus jäähdytyskaudella, SVPws (Specific Ventilation Power at Summer Season), määritellään seuraavasti:

SVPss = SFP + SPPss

missä:
SPPss                   on pumpun ominaissähkötehon kulutus jäähdytyskaudella, Ws/ m3

Ilmanvaihdon ominaissähkön kulutus siirtymäkausilla, SVPts (Specific Ventilation Power at Transitional Season) määritellään seuraavasti:

SVPts = SFP