SPP-luku

SPP-luku

SPP (specific pump power) -luvulla tarkoitetaan Ilmanvaihtojärjestelmän pumppujen ominaissähkötehon kulutusta. Yksikkönä käytetään kW / m3/s, kWs/ m3 tai Ws/ m3.

SPP-luku ilmoittaa ilmastointijärjestelmän (tulopuoli + poistopuoli) pumppujen (lämmitys, jäähdytys, LTO jne.) sähköverkosta ottaman tehon rakennuksen läpi siirrettyä ilman tilavuusvirtayksikköä kohden.
SPP-luku on analoginen SFP-luvun kanssa.

Ilmanvaihtokoneen SPP-luku lasketaan seuraavasti:

missä:

SPP                    on ilmanvaihtokoneen ominaispumppausteho, Ws / m3

Pps                             on ilmanvaihtokoneen pumppaussähkötehontarve, W

Ps,n                    on patterijärjestelmän n (LTO, lämmitys, jäähdytys jne.) pumppaussähkötehontarve, W
qv,tulo                  on ilmanvaihtokoneen tuloilmavirta, m3/s
qv,poisto                on ilmanvaihtokoneen poistoilmavirta, m3/s

Patterijärjestelmän n pumppaussähkötehon tarve lasketaan seuraavasti:

missä:

              on patterijärjestelmän n neste-ilmapatterien nestepuolen painehäviö, Pa

             on patterijärjestelmän n putkiston (sisältäen säätöventtiilit ja mahdolliset lämmönsiirtimet) nestepuolen painehäviö, Pa

Vn                               on patterijärjestelmän n liuosvirtaama, m3/s

                     on patterijärjestelmän n pumpun kokonaishyötysuhde

Termi SPP määritellään erikseen talvi- ja kesäkäytölle sekä siirtymäkaudelle. Talvikäytössä (SPPw) huomioidaan energiansäästö- ja lämmitysjärjestelmien pumppujen sähkönkulutus. Kesäkäytössä (SPPs) huomioidaan jäähdytyspatterien ja jälkilämmityspatterien (tuloilman kuivaus) sähkönkulutus. Lämmityskauden merkitys pumppauskustannuksissa on ylivoimaisesti suurin, koska lämmityskausi on kestoltaan jäähdytyskautta pidempi. Siirtymäkausina, kun tuloilma ei tarvitse lämmitystä tai jäähdytystä, ilmanvaihto ei kuluta oikein ohjattuna pumppaussähköä, eli SPPts = 0.