Valvojalle

Valvojalle

Asennuksen valvonnassa on syytä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Nesteverkostossa käytettävä lämmönsiirtoneste on Retermian takuuehdon mukainen.
 • Putkisto on puhdistettu huolellisesti asennuksen aikaisesta hitsauskuonasta, leikkauspurseista, ruosteesta sekä muista epäpuhtauksista.
 • Putkiston huuhtelu on suoritettu siten, että Retermian neulalämmönsiirtimet on ohitettu muusta putkistosta, eli putkiston huuhteluvesiä ei ole ajettu neulalämmönsiirtimien läpi.
 • Putkisto on tyhjennetty huolellisesti huuhteluvedestä ennen kuin verkostoa on alettu täyttää lämmönsiirtonesteellä.
 • Lämmönsiirtimet on kytketty vastavirtaperiaatteella putkistoon.
 • Nesteverkosto on ilmattu ja verkostossa on riittävä ylipaine.
 • Paisuntaryhmä on sijoitettu pumpun imupuolelle.
 • Paisunta-astian tilavuus ja esipaine on oikein valittu.
 • Paisuntaryhmän luona on kilpi, jossa alla olevat tiedot:
Lämmönsiirtoliuos esim. etyleeniglykoli
Glykolipitoisuus esim. 35 tilavuusprosenttia
Tuotemerkki Esim. Dowcal 100
Verkoston tilavuus xx l
Paisunta-astian tilavuus xx l
Paisunta-astian esipaine xx kPa
Varoventtiilin avautumispaine xx kPa
 • LTO-katoksien ja LTO-huippuimurin alapohjan ja vesikaton väliin on asennettu tuulensuojalevyt.
 • Kohteesta löytyy Retermia-huoltopaketti.
 • LTO-laitteiden ja ilmanvaihtokoneiden ympärillä on tarvittavat huoltotasot.
 • Laitteille on helppo ja turvallinen kulkuyhteys.
 • LTO-laitteiden lähettyvillä on vesi- ja sähköliitäntä.
 • Retermia-laitteiden pesu- ja kondenssivesiyhteet on viemäröity vesilukon kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon.
 • Retermia-runkoon-neulalämmönsiirtimien ja ulkoseinän/ IV-kammion välisessä liitoksessa ei ole ilmavuotoja.
 • Mikäli tuote on varustettu päältä avattavalla huoltokannella, huoltokansien tulee päästä avautumaan ja LTO-laitteen yläpuolella tulee olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten.

 

Dokumentteja suunnittelijalle sivulta löytyy mm. urakkaraja määritteet, työselitysmallit jne.