RECAL-laskentapalvelu

RECAL®– laskentapalvelu

RECAL (REcovery CALculation) on Retermia Oy:n kehittämä tuntitason dynaaminen laskentaohjelma nestekiertoisten neula-LTO-järjestelmien tarkkaan ja luotettavaan energiansäästön ja vuosihyötysuhteen laskentaan.  RECAL-ohjelmalla pystytään huomioimaan mm. ilmastointijärjestelmän käyttöprofiilin (käyttöajat, muuttuvat ilmavirrat), sisäisten kuormien sekä kohteen maantieteellisen sijainnin vaikutus vuotuiseen energiansäästöön. RECAL-ohjelman laskennan tarkkuus on testattu laboratoriomittauksin.

Eräs RECAL-ohjelman tuloste LTO-järjestelmällä saavutetusta lämmön säästöstä ulkoilman lämpötilan funktiona.

RECAL®-laskentaperiaate

RECAL-ohjelma mahdollistaa myös haastavat järjestelmätason simuloinnit ja optimoinnit. Tästä on apua suunnittelun lisäksi myös asennettujen järjestelmien vian etsinnässä.
RECAL-ohjelmalla saadaan luotettava ja totuudenmukainen kuva LTO-järjestelmän avulla saavutettavista säästöistä. RECAL-ohjelma kertoo, kuinka paljon asiakkaan Retermia LTO-järjestelmä säästää energiaa juuri hänen kiinteistössään. Energiatehokkuushankkeissa rahoittajan riskit pienenevät, kun energiansäästö- ja takaisinmaksulaskelmat ovat tarkkoja.