Lämmönsiirtonesteet

Lämmönsiirtonesteet

LTO-järjestelmässä käytetään valmiiksi sekoitettua kaupallista LTO-lämmönsiirtonestettä, yleisimmin propyleeni- tai etyleeniglykoliliuosta. Glykoliliuosta ei saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja raskasmetalleja. Retermia-laitteen takuun edellytyksenä on, että liuosputkisto puhdistetaan ennen LTO-patterin asentamista ja verkostossa käytetään oikeanlaista lämmönsiirtonestettä.

Lämmönsiirtonesteen tulee olla LTO-järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian LTO-järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 100 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 200 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä.

Oikean lämmönsiirtonesteen ja verkoston täyttöön tarvittavien laitteiden hankkiminen kuuluvat putkiurakkaan. Ennen verkoston täyttöä putkisto tulee puhdistaa huolellisesti. Vesi-glykolisuhdetta tulee tarkkailla.

Lisätietoa:

>> Algol Oy
>> Telko Oy