Huollon suunnittelu

Huollon suunnittelu

Huolto tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta sen suorittaminen sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Huoltotoimenpiteistä on tarkat ohjeet ja huoltovideo sivulla Asennus ja huolto.

Neulalämmönsiirtimen huollon kannalta on jo suunnitteluvaiheessa otettava huomioon seuraavia asioita:

  • Lämmönsiirtimen luokse on päästävä turvallisesti.
  • Huoltotilassa on oltava riittävä valaistus.
  • Huoltotilassa on oltava vesipistoke tai vesi on voitava tuoda kauempaa huollettavaan kohteeseen.
  • Huoltotilassa on oltava sähkökytkentä painepesuria ja imuria varten.
  • Neulalämmönsiirtimen molemmat puolet on päästävä huoltamaan. Tämä toteutetaan esimerkiksi järjestämällä molemmin puolin neulalämmönsiirrintä noin yhden metrin syvyinen huoltotila tai neulalämmönsiirtimen päälle avattava huoltoluukku. Neulalämmönsiirtimen pesu päältä avattavan huoltokanne kautta on mahdollista, kun laitekorkeus on alle 1300 mm.
  • Pesuvesien poisto on myös otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Neulalämmönsiirtimet on varustettu pesuvesialtaalla (RST) sekä pesu- ja kondenssivesiyhteillä. Pesuvedet voidaan johtaa esim. lattiakaivoon, jolloin on käytettävä vesilukkoa. Keittiön rasvanpoistojen pesu- ja kondenssivesiyhteet tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. Jos poistoilma on kosteaa (pesutilat, uimahallit, keittiö- ja astianpesuhuuvat jne.),  tulee kylmissä tiloissa sijaitsevat viemäriputket lämpöeristää ja varustaa tarvittaessa sulanapitokaapelilla.
  • Kohteissa, joissa poistoilma on poikkeuksellisen likaista, kuten leipomot, tulee LTO-poistopatteri sijoittaa lämpimään tilaan.

Retermia huolto-ohje ja huoltovideot löytyvät alla olevista linkeistä:
Huolto-ohje
Huoltovideot

patteri_huolto_kuva2

Vesi- ja sähköliittimet ovat tuotu lähelle neulalämmönsiirrintä.

WP_20151028_09_43_24_Pro
patteri_huolto_kuva3

Huoltotilassa on oltava vesipistoke tai vesi on voitava tuoda kauempaa huollettavaan kohteeseen. Huoltotilassa on oltava sähkökytkentä painepesuria ja imuria varten.

Katolle on järjestettävä turvallinen kulku, josta huoltolaitteet voi helposti tuoda lämmönsiirtimille.

Jos päältä avattavalla huoltokannella varustetun LTO-laitteen yläpinta on yli 1200 mm vesikatto- tai lattiapinnasta, on LTO-laitteen ympärille asennettava huoltotasot. Huoltotason tulee olla LTO-laitteen alapinnan korossa.

2-lohkoisista neulalämmönsiirtimistä koostuva LTO-järjestelmä, tulo- ja poistoilmamäärä 16 m3/s. Tulopatteri Retermia-runkoon, poisto Ulospuhalluskatoksilla.

Kun LTO- laitteen korkeus on alle 1300 mm, suoritetaan huolto tyypillisesti päältä avattavan huoltokannenkautta.

Mikäli LTO- laitteen korkeus ylittää 1300 mm, tulee neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijoittaa vähintään 900 mm huolto-osa / houoltotila.

Lisätietoa huollon kannalta huomioitavista seikoista löytyy Retermian tuote-esitteistä, työselitysmallista, huoltovideosta sekä projektikohtaisista laitemitoituksista.

Pesuvesien poisto on myös otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Neulalämmönsiirtimet on varustettu pesuvesialtaalla (RST) ja viemäriyhteillä.