LVI-suunnittelijalle

LVI-suunnittelijalle

Retermian LTO-järjestelmän ja ilmanvaihtokoneiden suunnittelu eroaa perinteisistä tuotteista. Esimerkiksi LTO-laitteen sijoittaminen ilmanvaihtojärjestelmään on erilainen.

OHJEITA SUUNNITTELIJALLE:

Suunnittelijan kannattaa olla Retermiaan yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. LVI-suunnittelijan sivujen alasivulla (Liittämisperiaate IV-järjestelmään) on näytetty eri periaatteita eri järjestelmävaihtoehdoista. Tuote-esitteissä on ilmamääräperusteiset taulukot alustavaa laitevalintaa ja  tilavarausta varten. Teemme projektikohtaisen mitoituksen kaikista tuotteistamme sekä ehdotuksen kytkentäkaaviosta, ohjaustavasta, IV-koneiden ryhmittelystä jne.

Toisin kuin perinteisillä neste-ilma-pattereilla, neulalämmönsiirtimillä ei ole ns. laminaarista rajanopeutta, jonka jälkeen lämmönsiirtokerroin romahtaisi. Tämän vuoksi voidaan toteuttaa useille tulo- ja poistoilmakoneille yhteinen energiansäästöjärjestelmä. Etenkin suurissa Retermia-järjestelmissä on mielekästä käyttää LTO-tulopattereita kesällä jäähdytyspattereina RETCOOL-periaatteella (RETCOOL), jolloin usein vältytään erillisen jäähdytyspatterin hankinnalta ja saavutetaan alhaisempi SFP-luku. Myös vapaajäähdytys on mahdollista toteuttaa Retermian LTO-järjestelmällä ilman erillistä patteria.

KYS Puijon sairaalan 1B-394 -järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirtimet raitisilmakammioon asennettuna.

Useaa ilmanvaihtokonetta palvelevissa Retermia-ratkaisuissa saavutetaan usein alhaisempi SFP-luku ja korkeampi lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ja myös huollon toteutus helpottuu. Lisäksi rakennusvaiheessa syntyy merkittäviä säästöjä automaatio-, putkisto- sekä IV-urakoissa. Useaa ilmanvaihtokonetta palvelevat Retermia-järjestelmät ovat yleisiä kohteissa, joissa on paljon epäsuorilla LTO-järjestelmillä varustettuja IV-koneita samassa konehuoneessa, kuten sairaalat ja elintarviketeollisuuden tuotantolaitokset. Sairaala- ja hygieniailmanvaihdon ratkaisut >>

Valvomonäkymä KYS Puijon sairaalan 1B-392 Retermia-järjestelmästä. Järjestelmä palvelee useaa tulo- ja poistoilmakonetta. Lämmön talteenoton lämpötilasuhde -19 °C ulkoilma lämpötilalla 68 %. Tuloilman esilämmityksessä hyödynnetään poistoilman lämmön lisäksi myös jäähdytysverkoston lämpökuormia. Tuloilman kesäaikainen jäähdytys toteutetaan Retermia-järjestelmällä RETCOOL-periaatteella.

Huoltonäkökohtien huomioiminen on merkittävä osa laitevalintaa (tuotetyyppi, ulkomitat, huoltotilojen tarve jne). Neulalämmönsiirtimen huoltoa on ajateltava jo suunnitteluvaiheessa, katso sivu Huollon suunnittelu!

Parhaan lämpötilasuhteen ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi tulee Retermian neulalämmönsiirtimiä käyttää LTO-järjestelmän tulo- ja poistopattereina. Retermia Oy ei vastaa LTO-järjestelmän lämpöteknisestä toiminnasta, jos samassa liuospiirissä on käytetty neulalämmönsiirtimiä ja tavanomaisia nestekiertoisia pattereita.

Neulalämmönsiirrin ei tarvitse suojakseen suodatinta. Se toimii tuloilman esisuodattimena (suodatusluokka noin G3-tasoa) sekä poistoilman suodattimena, joten poistopuolelle ei normaalisti tarvita erillistä suodatinta.

Neulalämmönsiirrin sijoitetaan tulopuolella mahdollisimman lähelle ilmanottoa, jolloin se pitää kanaviston ja suodattimet kuivana.

Suurin hyöty neulalämmönsiirtimestä saadaan asennettaessa se tulopuolella mahdollisimman lähelle ilmanottoa: vesikatolle, ulkosäleikön tilalle tai raitisilmakammioon. Neulalämmönsiirrin suojaa silloin koko kanaviston lumelta ja kosteudelta. Tarvittaessa neulapatteri voidaan yhtä hyvin asentaa myös kanavan osaksi, kammioon tai ilmanvaihtokoneeseen (RETCARE Modular). Ilmanvaihtokoneen yhteyteen asennettaessa neulalämmönsiirrin sijoitetaan tulopuolella ennen suodatinta ja sulkupeltiä, katso sivu ”IV-koneen osien järjestys ”.

Neulalämmönsiirtimet soveltuvat yhtä lailla saneeraus- kuin uudistuotantokohteisiinkin. Neulalämmönsiirrin on helposti asennettavissa vesikatolle vanhan raitis- tai jäteilmasäleikön tilalle (Retermia-runkoon) tai korvaamaan olemassa oleva ilmanvaihtokatos (Ilmanottokatos) tai ulospuhallushajoittaja (Ulospuhalluskaos). Vanhat huippuimurit voidaan helposti korvata LTO-huippuimureilla. Neulapatterin alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta vanhojen puhaltimien teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen.

Ennen:

Asennuksen jälkeen:

RETCARE-ilmanvaihtokoneista löytyy saneerausrakentamisen tarpeisiin kehitetty vesikattoasenteinen RETCARE OUT S sekä kompakti sisäasenteinen RETCARE IN S tuloilmakonesarja.

Ruokamarketin katolle, sisäänkulkulipan päälle, asennettu RETCARE OUT S  -tuloilmakone ja LTO-huippuimuri.

 RETCARE IN S tuloilmakoneiden ansioista ilmanvaihtokonehuoneen tilantarve minimoituu.

RETCARE Modular ilmanvaihtokonemallisto mahdollistaa täysin asiakaskohtaisesti räätälöidyn tulo- ja poistoilmakoneen mitoittamisen.

RETCARE Modular tuloilmakone