RETCARE Elinkaarikonsepti

RETCARE Elinkaarikonsepti

Retermia on kehittänyt RETCARE Elinkaarikonseptin tukemaan rakentamisprojektia aivan sen alusta lähtien ja jatkumaan katkeamattomana tilaajan, suunnittelijan, urakoitsijan ja käyttäjän tukemisena koko rakennuksen elinkaaren ajan.

RETCARE Elinkaarikonsepti on Retermian rakennuttajalle veloituksetta tarjoamaa asiantuntijapalvelua suurten rakennushankkeiden eri vaiheissa. Elinkaarikonseptissa fokus on rakennuksen omistajan ja loppukäyttäjän kannalta tärkeimmissä asioissa: elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten minimoinnissa sekä käyttövarmuudessa. Tavoitteena on löytää asiakkaan kannalta optimaalinen ratkaisu. Tämä tarkoittaa vahvaa panostustamme rakennushankkeessa luonnossuunnitteluvaiheesta alkaen aina käytön aikaiseen tukeen asti.

Suunnittelijan kannalta RETCARE on selvästi suunnittelua helpottava laitetoimittajan ”kädenojennus”, johon on erittäin helppo tarttua. Suunnittelija saa Retermialta luonnossuunnitelmien tarkentuessa toteutussuunnitelmiksi valmiit tai lähes valmiit suunnitteludokumentit. Myös urakoitsija hyötyy laitetoimittajalta saamastaan ilmaisesta avusta. Suurin hyötyjä lienee kuitenkin rakennuksen käyttäjä saadessaan apua ja ohjausta laitoksen ylläpidossa ja energiankäytön seurannassa.

Yhteydenotot:

Markus Castrén

gsm. +358 50 532 7313
sähköposti: markus.castren (at) retermia.fi

RETCARE Elinkaarikonsepti