Elinkaarivertailu

Ilmanvaihtojärjestelmien elinkaarikustannusten vertailu

IImanvaihtojärjestelmän elinkaarivertailuissa tarkastelun taserajana tulisi olla koko ilmanvaihtojärjestelmä. Yksittäisten tulo- ja poistokoneiden ja niiden hintojen tarkastelu ei riitä, koska säästö IV-urakassa voi kasvattaa kustannuksia esimerkiksi putki-, automaatio- ja rakennusurakassa.

Etenkin elinkaarihankkeissa – ja miksei muissakin – tulisi aina tehdä konehuoneesta muutama erilainen mallinnus, jotta saadaan kuva investoinnin kokonaiskustannuksista. Mallinnuksen avulla on mahdollista tehdä ratkaisuja, jotka ovat aidosti elinkaaren kannalta edullisempia. Kokonaisuus voi tällöin olla paljon enemmän kuin osiensa summa.

Teemme mielellämme rakennuttajalle käyttökustannusvertailuja. Suurin hyöty käyttökustannusvertailuista saadaan hankkeen alkuvaiheessa (luonnossuunnitteluvaiheessa), kun tehdään linjanvetoja, millä ratkaisuilla suunnittelua aletaan viedä eteenpäin. Ilmanvaihtojärjestelmän elinkaaren aikaiset käyttökustannukset ovat tyypillisesti 5-10 kertaa hankintakustannuksia suuremmat. Hyvin usein hankintahinnaltaan halvin ratkaisu ei ole elinkaaren aikana edullisin vaihtoehto.

Retermia-tuotteet ovat elinkaarituotteita, mikä tarkoittaa korkean laadun lisäksi tavanomaisiin tuotteisiin nähden merkittävästi pienempiä vuotuisia käyttökustannuksia. Retermia-ratkaisulla saavutetaan suuria säästöjä lämmöntalteenoton lisäksi ilmanvaihdon puhallin- ja pumppausenergian sekä suodatinkustannusten muodossa.