Terminologia

Neulalämmönsiirrin (engl. needle heat exchanger, ruots. nålvärmeväxlare) on Retermia Oy:n valmistama lämmöntalteenottolaite (LTO-laite), jossa lämmönsiirtopintana toimii patentoitu neulaputki. Alumiininauhasta ja kupari- tai alumiiniputkesta valmistettava neulaputki taivutetaan ja kootaan lämmönsiirtimeksi Retermian tehtailla. Koska neulalämmönsiirrin toimii samalla karkeasuodattimena, siitä käytetään myös nimitystä LTO-esisuodatin.

Neulalämmönsiirtimiä valmistetaan useita eri tyyppejä, jotka on tarkemmin esitelty sivulla Tuotetyypit. Karkeasti jaoteltuna neulalämmönsiirtimet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: aaltomallinen 
neulalämmönsiirrin ja U-mallinen neulalämmönsiirrin. Jaottelu viittaa neulaputkien taivutusmalliin, joka voi siis olla joko aaltomainen tai U-malli.

Retermian neulalämmönsiirrin toimii tuloilmalle karkeasuodattimena. Neulalämmönsiirrin (I.) estää siten lumen, isokokoisen siitepölyn ja muiden vastaavien partikkelien pääsyn ilmanjakokanaviin. Puhdas tuloilma ja kuivana pysyvät suodattimet (III.) takaavat korkean sisäilman laadun

Aaltomallinen neulalämmönsiirrin

U-mallinen neulalämmönsiirrin

Toimivaan lämmöntalteenottojärjestelmään (LTO-järjestelmään) kuuluu vähintään kaksi lämmönsiirrintä, tulo- ja poistolämmönsiirrin, sekä näitä yhdistävä liuosputkisto varusteineen.