ELINKAARIPALVELUT

Elinkaarikonsepti pitää huolta koko paketista

RETCARE Elinkaarikonsepti on Retermian veloituksetta tarjoamaa asiantuntijapalvelua suurten rakennushankkeiden eri vaiheissa. 

RETCARE Elinkaarihankkeissa annamme tukeamme niin työmaa-asennusten valvonnassa kuin toimitettujen kohteiden käytön aikaisessa seurannassa. Tavoitteena on minimoida elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset ja varmistaa järjestelmän suunnitelmien mukainen toiminta.

Edut

  • Asiakas saa kohteeseen optimoidun ratkaisun. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja hänen LVIA-suunnittelijansa kanssa.
  • Hanke etenee hyvässä hengessä. Ennakoivalla asenteella vähennetään stressiä, kiirettä ja virheiden mahdollisuuksia hankkeen eri vaiheissa.
  • Varmistetaan tiedonkulku myös työmaavaiheessa. Autamme asiakasta työmaa-asennusten valvonnassa.
  • Varmistetaan suunnitellun energiansäästön toteutuminen. Retermia osallistuu toimintakokeisiin ja varmistaa, että säädöt tulevat kohdilleen. Rakennuksen käyttäjä saa apua ja ohjausta laitoksen ylläpidossa ja energiankäytön seurannassa.
  • Soveltuu erinomaisesti allianssihankkeisiin. Allianssimalliin kuuluva yhdessä tekemisen kulttuuri on myös RETCARE Elinkaarikonseptin perusta.

Elinkaarikonseptin vaiheet

Hankesuunnitteluvaiheessa Retermia tekee ehdotuksen LTO- ja ilmanvaihtoratkaisun toteutuksesta ja laskelmat elinkaaren aikaisesta energian kulutuksesta sekä antaa kustannusarvion laitehankinnoille. Näin rakennuttaja pystyy vertailemaan eri vaihtoehtoja.

Suunnitteluvaiheessa Retermia tekee ilmanvaihtokoneista, LTO-laitteista ja toimilaitteista tarkat mitoitukset mittakuvineen ja 3D-malleineen ja säätökaavioineen. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja hänen LVIA-suunnittelijansa kanssa. Saneeraushankkeissa Retermian edustaja tekee tarvittaessa kartoituskäynnin kohteella.

Laitetoimitus sisältää suunnitelmien mukaiset, korkealaatuiset, tuotteet. Toimitusajankohta ja -tapa optimoidaan kohdekohtaisesti.

Retermian edustaja tekee työmaavaiheessa tarkastuskäynnin tai useita käyntejä kohteessa. Tällä varmistetaan, ettei asennusaikana tehdä tiedonpuutteesta johtuvia inhimillisiä virheitä. Tarkastuskäynnistä toimitetaan tilaajan edustajille pöytäkirja.

Retermia osallistuu käyttöönottoon liittyviin toimintakokeisiin ja varmistaa, että säädöt tulevat kohdilleen. Toimintakokeista, kuten muitakin kohdekäynneistä, toimitetaan tilaajan edustajille pöytäkirja. Järjestelmän energiatehokkuus ja toimivuus varmistetaan käyttäjäkoulutuksella, jossa käydään läpi kaikki tärkeimmät huoltotoimet eri vuodenaikoina. 

Käyttövaiheessa RETCARE Elinkaarikonseptin asiakkaat pääsevät halutessaan Retermian etäseurantaan. Järjestelmän toimintaa seurataan säännöllisesti sen ensimmäisen vuoden ajan. Seuraavina vuosina mahdolliset ongelmat selvitetään etäyhteydellä, ja pulmatilanteissa tulemme tarvittaessa paikan päälle auttamaan tilaajaa löytämään ratkaisun.

TLS6- hankkeessa pääpainopiste on luoda edellytyksiä yritystoiminnan kasvattamiseen, digitalisoimiseen, kannattavuuteen ja  kansainvälistymiseen.

Kehittämishankkeessa suunnitellaan ja hankitaan uusi tuotantolinja neulalämmönsiirtimissä käytetylle neulaputkelle, joka mahdollistaa suuremman valmistuskapasiteetin, parantuneeen toimintavarmuuden ja paremman laadun. Hankkeessa myös investoidaan tuotannon koneisiin.

 

TLS6- hankkeessa kehitetään liiketoimintaa ja asiakkaalle suunnattua palvelua digitalisaation avulla. 
TLS6- hankkeessa kehitetään uusia tuotteita, jotka parantavat lämmöntalteenottojärjestelmien toimivuutta.